Close

Identifikacija Firme

naziv: INOPLAST DISPLAY DOO

ovlašćeno lice: Nikola Vesić

matični broj: 21137138

šifra delatnosti: 4674

PIB: 109172931

obveznik PDV-a: Da

PDV reg. broj: 172 766

tekući račun: 165-7006209135-97

 

 

Kontakt Podaci

adresa: Nebojše Jerković 19, 15350 Bogatić, Srbija

tel: 00 381 15 7787 420

fax: 00 381 15 7787 420

mob: 00 381 61 14 951 05

mob: 00 381 65 42 200 04

e-mail: office@inoplastdisplay.rs